Rózsaszín Gömb | Pink Sphere


Szabad csak akkor az út, ha ezek közül minél több-ben minél mélyebb az érintettséged:

a.) Alkalmasság
b.) Képesség
c.) Kompetencia
d.) Szabad Akarat

Az út akkor is ott van előtted, ha nem, de akkor mindenért meg kell küzdeni.

The path is only free if you are as deeply involved in as many of them as possible:

a.) Suitability
b.) Ability
c.) Competence
d.) Free Will

The road is there for you even if you don't, but then you have to fight for everything.