Eseménymenedzsment | Events Management


Ha lokális szabályok nem módosítják, akkor alapban az van, hogy bármelyik ügynek lehet: 1. fő felelőse 2. a fő felelős kiszolgálója 3. végrehajtója. Aki a végrehajtás fő felelőse lesz egy kisebb ügyben.

If local rules are not changed, the basic rule is that any case can have 1. a principal responsible 2. a servicer of the principal responsible 3. an enforcer. The person who becomes the principal in charge of enforcement in a minor case.